Kategorija: Za miran život – Stop nasilju!

Raste broj prijava nasilnika

Raste broj prijava nasilnika

Zakon o sprečavanju nasilja u porodici daje rezultate. Izriču se mere zabrane prilaska i komunikacije, udaljenje nasilnika iz kuće, a raste i broj žena koje prijavljuju nasilnika.

Prijavite nasilnika!

Prijavite nasilnika!

Nasilje nad ženama je veoma često. Zabrinjavajući su podaci da je gotovo svaka druga žena u Srbiji tokom svog života doživela neki oblik nasilja. Svaka treća žena