Kategorija: Za miran život – Stop nasilju!

Nema opravdanja za nasilje u porodici

Nema opravdanja za nasilje u porodici

Nema sumnje da je nasilje u porodici postalo jedan od vodećih društvenih, kriminoloških, sociopatoloških i etioloških problema u srpskom društvu u celini, a još izraženije na jugoistoku